Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme

Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı alanların ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir.

Kent kompleks bir örüntüdür ve dönüşüm kentin belirli bir parçasında yapılan bir müdahale olmasına karşın kent bütününün sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm proje süreçleri; mimarlar, şehirciler, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen meslek insanlarının birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Ağırman Mimarlık - Harita Mühendislik Hizmetleri olarak, çalıştığımız yereli iyi anlamanın ve yerelle doğru iletişim kurmanın başarılı projenin anahtarı olduğunun bilincindeyiz; multidisipliner ekibimiz bu hassasiyetle değer yaratacak projeler üretmek için çalışıyor.

Kentsel dönüşüm proje alanlarında; kamulaştırma maliyetini sıfırlayan, tüm proje ortaklarının menfaatini düşünen, insan odaklı, katılımcı yöntemlerle üretilen projelere imza atıyoruz.

Ağırman olarak Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılması
  • Halihazır Detay Alımı ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
  • Kentsel Alan Konsepti Geliştirilmesi
  • Matematiksel ve Finansal Paylaşım Modellerinin Kurgulanması
  • Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması
  • Mimari Programın ve Avan Projelerin Hazırlanması
  • Hak Sahipleri ile Uzlaşma ve Muvafakat Sözleşmesi çalışmalarının yapılması

KANUNLAR

SAYI

KANUN

Kabul Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

6306

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

16.05.2012

31.05.2012

 28309

5983

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

03.06.2010

13.06.2010

27610

5543

 İSKAN KANUNU

19.09.2006

26.09.2006

26301

5393

BELEDİYE KANUNU

03.07.2005

13.07.2005

25874

 

Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme
FİYAT TEKLİFİ ALIN