Mimarlık

Fiziki çevrenin tasarlanması sanatı olan mimarlık, sosyal ve kentsel dokuyu oluşturan omurganın temel etmenlerinden birisidir. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli mekanların işlevsel ve estetik çözümlerle tasarlanması mimarinin temel problem alanını oluşturur. Geçmişten günümüze mimari tasarımın kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik unsurlarını bir bütün olarak barındırması amaç edinilmiştir.

Ağırman Mimarlık - Harita Mühendislik olarak biz, kentleri tasarlarken yaşamsal kurgunun temelini oluşturan insan faktörünü başlangıç noktamız olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda, yaşam alanlarını üretirken bölge halkının kültürel değer ve alışkanlıklarını baz alarak hareket ediyoruz. Kentsel tasarım ve dönüşüm projelerimizde planlama, çevre tasarımı ve inşaat mühendisliği ile bütün, yaşayan mekanlar üretmeyi hedefliyoruz.

Ağırman Mimarlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları
Ön Proje Çalışmaları
Kesin Proje Çalışmaları
Uygulama Proje Çalışmaları
Uygulama Projeleri
Sistem ve Montaj Detayları
İmalat Detayları
Teknik Şartnameler
Metraj, Keşif, Maliyet Analizi
İhale Çalışmaları
İhale Belgeleri Hazırlanması
İhalenin Yapılması
3D Görsellerin ve Animasyonun Hazırlanması

Mimarlık
FİYAT TEKLİFİ ALIN