Peyzaj Mimarlık Hizmetleri

Peyzaj Mimarlığı, doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Peyzaj Mimarlığının konusu içine  park, bahçe, turizm, dinlenme ve yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları vb ile ilgili düzenlemeler ve lokal veya bölgesel ölçekte alan kullanım kararları girer. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanlar ile tarihi ve kültürel kaynakları koruma projelerini yürüterek; sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar, Ulusal, bölgesel ve yerel kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür.

Peyzaj mimarları; mimarlar; kent plancıları, inşaat mühendisleri ve diğer mesleklerle birlikte çalışarak hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere saygınlık çerçevesi içinde plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korumasında önemli rol oynarlar.

Ağırman Mimarlık - Harita Mühendislik Hizmetleri olarak peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olan, tasarımın sanatsal ve humanistik yaklaşımlarını anlayan, tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olan, tasarımın uygulamaya aktarımı için teknik yeterliliği bulunan, yönetim ve mesleki etik dâhil olmak üzere mesleki uygulamaların her alanında yetenekli olan bir kadroyla sizlere hizmet vermekteyiz.

Ağırman olarak Peyzaj Mimarlığ​ı kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

Doğanın ve Doğal çevre kalitesinin korunması,
Ekosistem ve kaynak analizi, kaynak yönetimi,
Sorunlu alanların onarımı,
Özel ve kamuya ait alanların planlanması ve tasarımı,
Kentsel peyzaj alanlarının tasarımı ve düzenlenmesi,
Tarihi peyzaj öğelerinin korunması, iyileştirilmesi,
Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu,
Yaşlı ve engelli kişiler için tasarım.

Peyzaj Mimarlığı aşağıdaki alanlarda planlama, tasarım ve uygulama yapmaktadır;

Rekreasyon alanları, parklar, spor ve oyun alanları,
Turizm ve dinlenme tesisleri,
Kentsel ve kırsal yerleşim ve gelişim alanları,
Kentsel yaya alanları, meydanlar,
Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar,
Açık müze ve amfi tiyatrolar,
Okul ve üniversite yerleşkeleri (kampüsler),
Ticari ve endüstriyel alanlar, Alışveriş merkezleri,
Deniz ve su kıyıları, marina ve su kıyısı tesisleri,
Tarımsal alanlar, çiftlik ve hobi bahçeleri,

Peyzaj Mimarlık Hizmetleri
FİYAT TEKLİFİ ALIN